REGLES LOCALS GOLF TARADELL 2019

1.- F0RA DE LIMITS ( Regla 27)

Els límits del camp estan definits per la part inferior a nivell de terra per estaques blanques i tancats de malla que defineixen el camp

2. OBSTRUCCIONS MOVIBLES ( Regla 24-1)

Les pedres del búnquers

3.- OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 24-2)

Les marques (boles) de sortida de tots els forats

4 TERRENYS EN REPARACIO (Regla 25-1)

Toles les zones tancades en línia continua o discontinua pintades de color blanc i les línies o estaques blaves

Els desperfectes ocasionats per els senglars

5.- OBSTACLES D’AIGUA- ZONA DE DROPATGE (Regla 26)

Estaques vermelles: Des de el punt on ha sortit la bola a dos pals de distancia

Estaques grogues: Tot el endarrere que es vulgui en direcció l’entrada de la bola d’ aigua i bandera

6.- BOLA EMPOTRADA (Regla 25-2)

Es podrà alleujar a tot el camp excepte on sigui terreny de sorra

7.- COLOCACIO DE LA BOLA ( tot el any)

a) Una bola que reposi en el recorregut d’una zona segada a ras, pot ser aixecada sense penalitat  i netejada. Abans de aixecar-la, el jugador tindrà de marcar la seva posició i la col·locarà a una distancia de 20 cm.

I no mes propera del punt on reposava originalment.

La bola pot ser col·locadasols una vegada i està ja en joc quan la ha col·locat (Regla 20.4)

Si el jugador no marca la posició de la bola abans d’aixecar-la o la mou de qualsevol altre forma com ferla rodar se li aplicarà un cop de penalitat.

b) Una bola que es trobi en zona de topera es podrà col·locar fora de la zona a una distancia de 20 cm. sense guanyar distancia respecta de la posició on es trobava la bola inicialment