Servei de vestuari

Servei de dutxes

Botiga

Custòdia d’equipament

Lloguer de pals

Lloguer de buggies

Lloguer de carros

Servei de bar