EN PRIMER LLOC RECORDEU AVISAR ABANS A LA CASA CLUB

 

26 Octubre del 2019

Correspondencia envers els camps disponibles. Màxim 3 persones per camp

CLUB DE GOLF SANT VICENS DE MONTAL

de dilluns a divendres  39 euros amb buggie

dissaptes i diumenges 49 euros amb buggie

CLUB DE GOLF D’ ARO

 

CLUB DE GOLF TORREMIRONA

 

CLUB DE GOLF VALLROMANES