REGLES LOCALS GOLRL TARADELL además de las RL permanentes de la FCG

RL TARADELL

Octubre 2021

S’apliquen les Regles de Golf de la Real Federació Espanyola de Golf, les Regles Locals Permanents de la Federació Catalana de Golf i les següents REGLES LOCALS:

  1. FORA DE LÍMITS (Regla 2.1)

        Els límits del camp estan definits per línies de pintura blanca, estaques blanques, tanques i murs de pedra que delimiten el camp.

        Fora de Límits Interns.  Sols pel joc d’aquests forats: a la dreta del carrer, cap al  del green del forat 3 y a la dreta del carrer del forat 7

  • PROCEDIMENTS D’ALLEUJAMENT ESPECIALS O OBLIGATORIS

-Col·locació de la bola Procediments del Comitè. RL Model E-3: 20 centímetres. Penalització per infracció d’aquesta regla local: Joc per cops “Stroke Play”: 2 cops

-Cables elèctrics i torres (RL Model E-11) Si es conegut o virtualment cert que la bola d’un jugador toca els cables elèctrics, torres o postes de fusta durant el oc dels forats 2,7,8 i 9, el cop no compta, el jugador ha de jugar una bola sense penalització des d’on ha jugat el cop anterior

3.      CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP

         OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) A més de les així definides per les regles.

-Les estaques blanques que defineixen els FL intern del Forat 7, quan s’està jugant els forat 1 i les del forat 3 quan s’està jugant el forat 2

-El camí d’accés al camp de golf quan passa per darrera dels greens dels forats 1 i 3

TERRENYS EN REPARACIO. A més a més del així definits per les regles.

-Els búnquers amb estaca verda no es consideraran búnquers durant la volta, l’estaca identifica i el TR ocupa tota l’àrea del Búnquer.

Son de aplicación las Reglas de Golf de la Real Federación Española de Golf, las Reglas Locales Permanentes de la Federación Catalana de Golf y las siguientes REGLAS LOCALES:

  1. FUERA DE LÍMITES (Regla 2.1)

Los límites del campo están definidos por líneas de pintura blanca, estacas blancas, vallas y muros de piedra que delimitan el campo prevaleciendo por este orden.

Fuera de Límites internos. Solo para el juego de estos hoyos: a la derecha de la calle, hacia el green del hoyo 3 y a la derecha de la calle de hoyo 7

  • PROCEDIMIENTOS DE ALIVIO ESPECIALES U OBLIGATORIOS

Colocación de la bola Procedimientos del Comité. RL Modelo E-3: 20 centímetros. Penalidad por infracción de

esta regla local:  Juego por golpes “Stroke Play”: 2 golpes

Cables eléctricos y torres (RL Modelo E-11) Si es conocido o virtualmente cierto que la bola de un jugador

toca los cables eléctricos, torres o postes de madera durante el juego de los hoyos 2,7,8 i 9, el golpe no

cuenta. El jugador ja de jugar una bola sin penalización desde donde jugo el golpe anterior

  • CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 16.1) Además de las así definidas por las Reglas.

-Las estacas blancas que definen los FL internos del Hoyo 7, cuando se está jugando el hoyo 1, y las del hoyo 3 cuando se está jugando el hoyo 2.

-El Camino de acceso al campo de golf cuando pasa por detrás del green de los hoyos 1 y 3.

TERRENOS EN REPARACION además de los así definidos por las reglas.

-Los Bunkers con una estaca verde no tendrán la consideración de Bunker durante la vuelta. La estaca identifica y el TR ocupa toda el área del Bunker.